Medezeggenschap

Iedere school in het basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraden van scholen binnen hetzelfde bestuur vormen daarnaast een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

De MR en GMR bestaan uit personeelsleden en ouders, en hebben verschillende wettelijke bevoegdheden om invloed uit te oefenen op het schoolbeleid. De MR en GMR toetsen het beleid, maar kunnen ook zelf voorstellen doen.

Via onderstaande contactgegevens kun je meer informatie krijgen, notulen opvragen, of informeren naar de data waarop de vergaderingen plaatsvinden.

(G)MR-leden van PI-school Professor Waterink West:

Keltouma Ait M’rim – personeelsgeleding
Kiki Oemrawsingh – personeelsgeleding