Kwaliteit

Om onze kwaliteit te monitoren leggen wij vragenlijsten voor aan leerlingen, ouders en leerkrachten. Die vragenlijsten geven ons een beeld over bijvoorbeeld de tevredenheid van ouders, of de veiligheidsbeleving op school. Ook worden er audits uitgevoerd; wij bezoeken andere scholen en andere scholen bezoeken ons. De resultaten van ons onderwijs zijn door de opbrengsten van toetsen met elkaar te vergelijken. Onderzoeksresultaten worden gepubliceerd op deze pagina.

In ons kwaliteitshandboek wordt beschreven wanneer de verschillende onderzoeken plaatsvinden, waarom ze plaatsvinden en wat we met de resultaten doen. De resultaten van een onderzoek kunnen leiden tot aanpassingen in het beleid van de school. Die aanpassingen worden vervolgens beschreven in het schoolplan.

Resultaten 2019-2020

Vragenlijst ouders

Het contact met ouders is een belangrijk speerpunt voor PI-school Professor Waterink West. Het cijfer geeft ons als team de bevestiging dat we op een goede weg zijn en daar gaan we zeker mee door.
Veel ouders hebben al negatieve ervaringen opgedaan op een voorschool, een dagverblijf of anders. Wij zetten ons ervoor in deze ouders rust en vertrouwen te bieden zodat er weer perspectief ontstaat en ouders vertrouwen hebben in de school en ervaren dat hun kind in zijn/haar ontwikkeling gestimuleerd wordt. Wij zijn ervan overtuigd dat dit een goede weerslag heeft op het kind. Onze kinderen moeten voelen dat vader en/of moeder achter de school en de juf staat.

Vragenlijst medewerkers

Het team van PI-school Professor Waterink West laat middels deze enquête zien een gemotiveerd team te zijn. We gaan allemaal graag naar school. We leren van en met elkaar. Er is altijd ruimte voor verbetering en dat pakken we onder andere door scholing, zowel theoretisch als praktisch, goed op. Daarnaast vinden we het fijn om met elkaar in gesprek te zijn.

De volledige onderzoeksresultaten zijn op te vragen bij de directeur.