Kwaliteit

Om onze kwaliteit te monitoren leggen wij vragenlijsten voor aan ouders en leerkrachten. Die vragenlijsten geven ons een beeld over bijvoorbeeld de tevredenheid van ouders, of de veiligheidsbeleving op school. Ook worden er audits uitgevoerd; wij bezoeken andere scholen en andere scholen bezoeken ons. De resultaten van ons onderwijs zijn door de opbrengsten van toetsen met elkaar te vergelijken.

De resultaten van een onderzoek kunnen leiden tot aanpassingen in het beleid van de school. Die aanpassingen worden vervolgens beschreven in het schoolplan.